Tue. Jan 31st, 2023

Podsumowanie: Udział w wypadku samochodowym to traumatyczne przeżycie. Poza fizycznym bólem i cierpieniem, istnieją emocjonalne cierpienia, utrata dochodów i zniszczenie mienia. Wszystko to stanowi rekompensatę finansową, którą można odzyskać od sprawcy lub jego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie wypadkowe można zdefiniować jako ochronę ubezpieczeniową wykupioną w celu ochrony osoby w przypadku obrażeń ciała w wyniku wypadku. Dostępne są różne rodzaje takich polis, ale 9 na 10 przypadków ubezpieczenia wypadkowego nie pokryje kosztów obrażeń spowodowanych niedbalstwem, działaniem sił wyższych lub klęskami żywiołowymi.

Większość godnych zaufania ubezpieczycieli lub certyfikowanych brokerów będzie w stanie doradzić w zakresie uzyskania ubezpieczenia wypadkowego. Może to być dodatek do aktywnej polisy lub jako oddzielna polisa i jest zazwyczaj dostępna po rozsądnie konkurencyjnych kosztach.

Ubezpieczenie zdrowotne lub pomoc medyczna

Podobnie jak w przypadku wszystkich planów ubezpieczeniowych, nabycie ubezpieczenia wypadkowego jest postrzegane jako pewien zakład. Klient wykupuje ubezpieczenie w nadziei, że nigdy nie będzie miał wypadku, a ubezpieczyciel napisze polisę z nadzieją, że nigdy nie będzie musiał spłacać. Dlaczego więc, skoro ani ubezpieczyciel, ani ubezpieczony nie chce skorzystać z polisy, to w ogóle potrzebne jest ubezpieczenie wypadkowe?

Odpowiedź jest prosta: nieszczęście może się zdarzyć w każdej chwili i nie każdy może mieć środki na leczenie, pobyt w szpitalu lub jakiekolwiek inne wydatki związane z obrażeniami odniesionymi w wypadku. Jest to szczególnie ważne, jeśli ludzie nie mają ubezpieczenia zdrowotnego ani pomocy medycznej – gdzie nagle znajdą ryczałtową sumę pieniędzy na pokrycie tych nieprzewidzianych kosztów?

Dostępna polisa spełniająca Twoje wymagania

Pamiętaj, że nie wszystkie Ubezpieczenie wypadkowe w Wielkiej Brytanii zaoferuje taką samą okładkę. Niektóre polisy po prostu zapłacą ubezpieczonemu pokrycie kosztów leczenia po wypadku. Inne polisy mogą również obejmować ból i cierpienie spowodowane wypadkiem i odniesionymi obrażeniami.

 

Inne polisy mogą wypłacić miesięczną kwotę za opiekę ubezpieczonego, który został trwale niepełnosprawny w wyniku wypadku iz tego powodu nie będzie mógł ponownie pracować i zarabiać. Inne polisy będą wypłacać imiennemu beneficjentowi na wypadek śmierci ubezpieczonego. Upewnij się, że dobrze znasz swoje potrzeby ubezpieczeniowe, aby umożliwić Ci wybór najlepszej dostępnej polisy spełniającej Twoje wymagania.

Upewnij się, że kwestionujesz historię wypłacania roszczeń przez firmę ubezpieczeniową, zanim zwiążesz się z określonym ubezpieczycielem. Niektóre firmy słyną z tego, że ociągają się, gdy muszą zapłacić odszkodowanie, próbując znaleźć usprawiedliwienie za wymówką i raz po raz badając każdy szczegół wypadku. Po wypadku zwykle będziesz potrzebować natychmiastowej opieki; dlatego firma o słabych wynikach wypłat może nie być najlepszą opcją do naśladowania.

Chroń tych, którzy uprawiają sporty ekstremalne

Ubezpieczenie wypadkowe można również wykupić, aby chronić osoby uprawiające sporty ekstremalne. Wszystko, od jazdy konnej do nurkowania technicznego i raftingu, może sprawić, że osoba będzie ryzykowną propozycją dla firmy ubezpieczeniowej, więc upewnij się w 100%, czy Twoja polisa ubezpieczenia wypadkowego pokryje koszty karetki pogotowia, pobytu w szpitalu lub fizjoterapii, i inne leczenie po wypadku. Tego typu polisy są często nieco droższe niż typowe ubezpieczenie wypadkowe, ale ponieważ tego rodzaju sporty mogą powodować poważne obrażenia, jest to całkowicie zrozumiałe!

 

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy obejmuje koszty leczenia, inwalidztwo, przypadkową śmierć i uszczerbek na zdrowiu, których możesz doznać w wyniku wypadku bez żadnej z twoich winy. Dlatego też w interesie naturalnej sprawiedliwości leży, aby osoba, której zaniedbanie spowodowało taką szkodę, lub firma, pod którą jesteś ubezpieczony, odpowiednio zrekompensowana stratą lub szkodą. Aby wykupić taką polisę ubezpieczeniową, będziesz musiał płacić miesięczną składkę. Ale korzyści, które czerpiesz, w dużej mierze przewyższają niewielką przeszkodę w płaceniu regularnej składki. Takie składki są najbardziej przystępne.

Wykonywanie swoich obowiązków

Jeśli ulegniesz wypadkowi w trakcie wykonywania obowiązków, ubezpieczyciel poniesie Twoje koszty leczenia do limitu określonego w Twojej polisie ubezpieczeniowej. W przypadku twojej śmierci, twoje roszczenie z polisy będzie wspierać twoją rodzinę. Z drugiej strony, w przypadku rozczłonkowania lub niepełnosprawności, zapewni ci trwałe utrzymanie. Ubezpieczenie wypadkowe to jedyny sposób, w jaki możesz chronić siebie i swoją rodzinę.

Polisa ubezpieczenia od wypadków przy pracy nie jest jednak pozbawiona wad. Polisa ma ograniczony charakter i obejmuje Cię tylko w razie nieszczęśliwego wypadku. Dlatego większość ludzi woli to jako dodatek do pierwotnej polityki, którą trzymają. Wiele razy okaże się, że świadczenia obiecane w ramach ubezpieczenia od wypadków przy pracy są już dobrze pokryte przez główną polisę ubezpieczeniową. Dlatego jest sporo osób, które nie wolą dodawać dodatkowego obciążenia składkami, zapisując się w ramach tego planu.

Polisa ubezpieczenia od wypadków przy pracy

Istnieje jednak powód, dla którego powinieneś mieć polisę Ubezpieczenia na wypadek wypadku. Osoby, które z jakiegokolwiek powodu nie są objęte planem odszkodowań pracowniczych, powinny mieć ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Jest to również idealny program, w którym nie możesz sobie pozwolić na wysokie koszty, ale chcesz mieć najlepszą ochronę. Ubezpieczenie od wypadków przy pracy obejmuje nie tylko pracowników, ale także przedsiębiorców. Niektóre polisy mają tę zaletę, że obejmują całodobowe incydenty. Plan ubezpieczenia jest podobny do ubezpieczenia Worker Compensation.

Niektóre aspekty wymagają uwagi przed zawarciem polisy w ramach planu ubezpieczenia od wypadków przy pracy. Przede wszystkim musisz znać okres obowiązywania warunków ubezpieczenia. Powinieneś również sprawdzić, jak długo przysługuje Ci świadczenie systemowe i czy automatycznie wygasają po pewnym okresie, powiedzmy, że ukończyłeś 65 lat.

Dostępnych jest wiele opcji i musisz wybrać tylko te, które najbardziej Ci odpowiadają. Innym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest to, czy istnieje jakiekolwiek wcześniej istniejące ograniczenie warunku w polityce. Po rozwiązaniu tych kilku problemów możesz bezpiecznie wykupić polisę w ramach polisy ubezpieczenia od wypadków przy pracy.

 

Jak najszybciej uzyskaj odpowiedni zasięg

Jedyne, co pozostaje do ustalenia, to kiedy i gdzie uzyskać takie ubezpieczenie. Kiedy warto rozważyć wykupienie polisy ubezpieczeniowej? Niektórzy ludzie mogą pomyśleć, że całkowicie dopuszczalne jest czekanie, aż dorosną, aby mieć ubezpieczenie wypadkowe. Fakty jednak mówią inaczej.

Faktem jest, że na świecie wypadki zdarzają się codziennie i nikt nie jest w stanie w pełni przewidzieć ani przygotować się na tego typu incydenty. Przeprowadzone badania dowodzą, że około połowa rodziców nie ma odpowiedniego ubezpieczenia na życie, aby zapobiec dewastacji rodziny, jeśli przejdą.

Biorąc pod uwagę te statystyki, korzystne jest jak najszybsze uzyskanie odpowiedniego pokrycia. Przy wielu przewoźnikach oferujących usługi online znalezienie dobrych składek i ubezpieczenia nie powinno być zbyt trudne.

Istnieją nawet opcje online z kalkulatorem ubezpieczeniowym, za pomocą którego można obliczyć rzeczywistą kwotę ubezpieczenia, której będziesz potrzebować. Skorzystanie z tych usług pozwoli Ci znaleźć najlepszą ochronę dla Twojej rodziny, aby mogła żyć samodzielnie po Twojej nieobecności.

By Dev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *